پرسپترون

راهنمای جامع انواع مختلف شبکه‌های عصبی
حمیدرضا تائبی
کارگاه
10/02/1400 - 13:50
‌گستره شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) روز به روز بیشتر می‌شود و هر چند وقت یکبار شاهد عرضه نوع جدیدی از آن‌ها هستیم. هر یک از این شبکه‌های هوشمند برای مقاصد خاصی استفاده می‌شوند و...