پرداخت داخل خودرو

تماشا کنید: بدون این‌که از خودرو خارج شوید، هزینه سوخت را پرداخت کنید!
حمید نیک‌روش
خودرو
ویدیو
28/11/1395 - 20:24
شرکت جگوار برای فراهم کردن آسایش سرنشینان داخل خودرو همکاری خود را با شرکت شل آغاز کرده و در کنار آن‌ها یک سیستم جدید پرداخت راه‌اندازی کرده است. این سیستم پرداخت به سرنشینان این امکان را می‌دهد تا...