پایگاه داده به عنوان سرویس

DBaaS چیست؟
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
فناوری شبکه
11/05/1400 - 05:35
پایگاه داده به عنوان سرویس DBaaS سرنام Database as a Service که برخی منابع از اصطلاح پایگاه داده مدیریت شده برای توصیف آن استفاده می‌کنند، اولین بار توسط آمازون و در قالب سرویس پایگاه داده رابطه‌ای...