ورتیگو

دِِرونی که از دیوار راست بالا می‌رود!
حمید نیک‌روش
روبات
13/07/1395 - 09:29
اگر خاطرتان باشد سال گذشته؛ شرکت دیزنی یک روبات به‌نام «ورتیگو» ساخت که می‌توانست از روی دیوارها بپرد. حالا این مفهوم یک قدم فراتر رفته و با الهام از دِرون به این قدرت رسیده که یک سرنشین هم داشته...