واکسن برکت

 قیمت واکسن کرونای برکت چقدر است؟
اخبار ایران
03 تير 1400
رئیس سازمان غذا و دارو قیمت نهایی واکسن کرونای برکت را اعلام نمود.