واریز واریز حق مسکن کارگران 98

افزایش 160 هزار تومانی حق مسکن در اردیبهشت 98
25 ارديبهشت 1398
با تصویب هیئت دولت مبلغ افزایش حق مسکن 98، میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال 98 ، مابه التفاوت افزایش حق مسکن 98 ، واریز حق مسکن 98 در اردیبهشت ماه مشخص شد. برای اطلاع از جزئیات آن ادامه مطلب را مطالعه کنید.
اشتراک در واریز واریز حق مسکن کارگران 98