واریز حق مسکن 98

افزایش 160 هزار تومانی حق مسکن در اردیبهشت 98
اخبار ایران
25/02/1398 - 17:55
با تصویب هیئت دولت مبلغ افزایش حق مسکن 98، میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال 98 ، مابه التفاوت افزایش حق مسکن 98 ، واریز حق مسکن 98 در اردیبهشت ماه مشخص شد. برای اطلاع از جزئیات آن ادامه مطلب را...