همزاد دیجیتالی

پدیده‌ای به‌نام همزاد دیجیتالی
حمیدرضا مازندرانی
پرونده ویژه
23/01/1396 - 10:50
بر اساس یک باور قدیمی هر شخص همزادی دارد که در یک دنیای موازی همزمان با وی زندگی می‌کند و رشدی همگام با او دارد. این موضوع دست‌مایه‌ ساخت شماری از فیلم‌ها و داستان‌های تخیلی شده است. با این حال مفهوم...