هدیه پاییزی همراه اول

با فرا رسیدن پاییز، اوپراتور همراه اول برای تمام افرادی که از بسته‌های نوترینوی این شرکت استفاده می‌کنند یک امکان ویژه در نظر گرفته است. اما شرایط خاصی که برای این «هدیه‌ی پاییزی» در نظر گرفته شده، استفاده از آن را برای بسیاری از کاربران دشوار کرده است.
اشتراک در هدیه پاییزی همراه اول
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال