هدیه شارژ بانوان

 راهنمای دریافت شارژ بانوان همراه اول - 30 درصد شارژ بیشتر
تعرفه اینترنت
26 مرداد 1399
اپراتور همراه اول برای بانوان 30 درصد شارژ بیشتر در هر بار شارژ در نظر گرفته است و بانوانی که "سیم کارت همراه اول اعتباری" دارند با خرید هر بار شارژ می توانند "سیم کارت همراه اول...