نگه داری از سرور

وظایف سرپرستان سرور در زمینه مدیریت سرورها چیست؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
22/02/1402 - 15:45
سرور قلب تپنده شبکه‌های سازمانی است و نقش کلیدی‌‌ای در میزبانی برنامه‌های وب‌محور دارد. به همین دلیل، مدیریت سرور برای تداوم عملیات تجاری و انجام سریع‌تر کارها توسط کاربران ضروری است. با این‌حال،...