نظر بازار

دانلود کنید: با این اپلیکیشن نظر بدهید، امتیاز جمع کنید و جایزه بگیرید!
بهنام علیمحمدی
دانلود
05/06/1395 - 19:08
«نظربازار» یک اپلیکیشن تلفن همراه است که بر پایه سئوال و پاسخ طراحی شده است. شما می‌توانید ظرف چند دقیقه به سئوالات مطرح شده پاسخ دهید و در قبال آن امتیاز کسب کنید. امتیازات کسب شده شما امکان شرکت...