نظارت بر شبکه های کامپیوتری

چرا به لایه‌بندی پروتکل‌ها در دنیای شبکه نیاز داریم؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
16/10/1400 - 12:40
در دنیای ارتباطات، پروتکل قوانینی را تعریف می‌کند که فرستنده و گیرنده و تمامی دستگاه‌های میانی باید از آن‌ها پیروی کنند تا بتوانند به‌طور مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. وقتی ارتباط ساده است، ممکن...