نظارت بر سرور

چگونه نظارت دقیقی بر عملکرد سرور اعمال کنیم؟
فناوری شبکه
17/08/1401 - 04:15
در شبکه‌های اینترانت یا اینترنت، دسترسی غیرمجاز به سرورهای کلیدی یک اتفاق رایج است، اما این مسئله به قیمت نشت اطلاعات محرمانه تجاری، کنترل از راه دور سرورها، هک پایگاه داده‌های مهم و موارد دیگر تمام...