نصب رزبری پای

آشنایی و کار با رزبری پای - بخش سیزدهم
سارا بصیری
پرونده ویژه
22 ارديبهشت 1394
برای نصب Raspbian از روی ویندوز هفت مرحله زیر را انجام دهید:
آشنایی و کار با رزبری پای - بخش دوازدهم
سارا بصیری
پرونده ویژه
21 ارديبهشت 1394
با توجه به اندازه کوچک و قیمت پایین، بسیاری از مردم ممکن است فکر کنند Raspberry Pi فقط برای کارهای ابتدایی و یادگیری برنامه‌نویسی استفاده می‌شود، درحالی‌که Pi کاربردهای زیادی دارد. از آن‌جا که...