نرم‌افزارهای امنیتی

محافظت از خود در مقابل پلیدی‌های آنلاین
حسین آقاجانی
امنیت
دانلود
18/11/1393 - 22:18
زیاد طول نمی کشد تا کامپیوتر شخصی شما از نرم‌افزارهای ناخواسته پر شود. بسته به شانس شما، یک کامپیوتر نو ظرف 7 الی 8 دقیقه یا قبل از اینکه از جعبه خارجش کنید یا حتی قبل از اینکه به خانه بیاورید به...