نحوه محاسبه اضافه کار

نحوه محاسبه اضافه کار سال 98 کارکنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی
اخبار ایران
21/01/1398 - 17:00
اگر جزو کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی هستید از جمله مسائل حقوق کار که با آن سر و کار دارید و نیاز است که بدانید نحوه محاسبه اضافه کارتان است. برای آگاهی از نحوه محاسبه اضافه کار کارکنان شاغل...