میاکروسافت

نمایش میزان پیشرفت دانلود برنامه‌ها، ارائه یک نام هوشمندانه برای ویژگی Blue mode همراه با یکسری دیگر از ویژگی‌های کاربردی و ارائه یکسری تنظیمات تخصصی برای گیمرها از جمله قابلیت‌های شاخص بیلد جدید هستند.
اشتراک در میاکروسافت
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال