مکان یابی گوشی

چگونه می‌توانیم از سرویس ردیابی گوشی هوشمند استفاده کنیم؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
موبایل
کارگاه
31/01/1397 - 13:50
گرفتاری‌های روزمره زندگی در برخی موارد دردسرهایی را به همراه می‌آورد. گم کردن گوشی هوشمند یکی از این مورد است. زمانی که گوشی هوشمند خود را گم می‌کنیم بسیار مضطرب می‌شویم که آخرین بار گوشی خود را کجا...