مونواسپینر

ویدیو: پرواز عجیب دِرونی فقط با یک پروانه
حمید نیک‌روش
ویدیو
22/02/1395 - 18:19
دِرون یا کوادکوپتر یا هر چیزی که از لحاظ فنی چنین معنی داشته باشد معمولا از چهار پروانه تشکیل شده؛ این پروانه‌ها با حرکت خود نیروی لازم برای به پرواز درآوردن و حفظ آن در هوا را فراهم می‌کنند. پروانه‌...