موفق‌ترین سال

چگونه امسال را تبدیل به موفق‌ترین سال زندگی‌مان کنیم
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
15/10/1395 - 10:26
سال ۲۰۱۶ تمام شد و چند روزی از سال ۲۰۱۷ نیز پشت سر گذاشتیم. برای بسیاری از مردم و کشورها سال جدیدی شروع شده است و باید هدف‌گذاری‌های جدیدی انجام شود. این هدف‌ها چه شخصی باشند چه کاری، بهتر است قبل از...