مهندسی نرم‌ افزار

برنامه‌نویس‌های عادی، خوب و عالی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
برنامه نویسی
05 دى 1396
هنر و برنامه‌نویسی ممکن است در ظاهر دو مقوله متفاوت از هم باشند، اما زمانی که به خروجی کار یک هنرمند و یک برنامه‌نویس نگاه می‌کنید تشبهات بسیاری را مشاهده می‌کنید. اما موضوع مهمی که باید به آن توجه...