مفتاح رایانه افزار

استخدام نیرو در شرکت مفتاح رایانه‌افزار (بهمن 95)
استخدام
23 بهمن 1395
شرکت مفتاح رایانه‌افزار، ارائه‌دهنده راهکارهای جامع مراکزداده جهت تکمیل نیروی انسانی از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌‌کند.