معماری بزرگ داده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها به‌دنبال آن هستند تا از بهترین ابزارهای مرتبط با بزرگ داده‌ها در جهت دستیابی به چشم‌اندازهای از پیش تعیین شده خود استفاده کنند. اما نیل به این هدف معطوف به درک درست پرسش‌هایی است که در ادامه آن‌ها را مشاهده خواهیم کرد.
اشتراک در معماری بزرگ داده
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال