مسئولیت‌های مدیر پروژه

مدیر پروژه کیست و چه تأثیری بر موفقیت پروژه دارد؟
حمید نیک‌روش
عصرشبکه
18/01/1397 - 22:55
مدیر پروژه در طرح‌ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و به ‌پایان رساندن پروژه‌ها نقش کلیدی ‌عهده‌دار است. بر همین اساس در این مقاله سعی کردیم به‌شکل اجمالی به نقش مدیر پروژه و مسئولیت‌ها، تأییدیه‌های مرتبط با...