مدیر مراکز داده

چگونه در مصاحبه استخدام مدیر مرکز داده موفق شویم؟
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
07/10/1399 - 11:30
افرادی که رزومه آن‌ها به عنوان کارشناس مرکز داده مورد قبول سازمانی قرار بگیرد و به آن‌ها اعلام شود در زمان تعیین شده برای مصاحبه به محل سازمان یا شرکت مراجعه کنند، تنها نیمی از مسیر دشوار استخدام را...