مدیریت ریسک در شبکه‌ها

آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 51 )
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
28 ارديبهشت 1398
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با مفهوم زیرشبکه‌ها درIPv6 و شبکه‌های محلی مجازی آشنا و به تشریح تکنیک ترانک و ارتباط آن با سوییچ‌ها پرداختیم. در این شماره مبحث فوق را ادامه داده و به سراغ مبحث...