مدير فروش

۱۰ راز یک مدیر فروش موفق
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
17/07/1395 - 11:05
یک مدیر فروش با بیش از ده‌ سال کار کردن در شرکت‌ نرم‌افزاری بین‌المللی Salesforce شاهد برخی پریشانی‌ها و حواس‌پرتی‌ها در محل کار بوده است که همزمان با فشارهای ناشی از کسب و کار جدید یا توصیه‌های عملی...