محاسبه توان عملیاتی

توان عملیاتی در شبکه به چه معنا است؟
فناوری شبکه
20/04/1400 - 13:25
برخی از تجهیزات تحت شبکه با فشرده‌سازی داده‌هایی که ارسال می‌کنند، باعث بهبود کانال می‌شوند. اکثر مودم‌ها از این ویژگی بهره می‌برند. اگر حجم یک فایل به‌طور مثال، ۶۴ کیلوبایتی را بتوان با فشرده‌سازی...