مبانی برنامه نویسی

دانلود رایگان 15 کتاب برنامه‌نویسی
حمیدرضا تائبی
کارگاه
برنامه نویسی
19/07/1394 - 11:35
هر چه در مورد گجت‌ها و فناوری‌های نوین صحبت کنیم و مطالب بسیاری بنویسیم، اما هیچ‌یک از این مطالب را نمی‌توان با مفهومی به نام برنامه‌نویسی ارزیابی کرده و مورد مقایسه قرار دهیم. تمامی دستگاه‌ها و...