ماهنامه شبکه 233

شماره 233 ماهنامه شبکه منتشر شد
اخبار ایران
30/07/1399 - 20:35
در سرمقاله ماهنامه شبکه 233 در ادامه سری مقالات «نگاهی به 10 مهارت شناختی دنیای 2020» مبحث هوش هیجانی را ادامه دادیم. در شاهراه اطلاعات از واکسن کرونا و ریزتراشه‌های بیل گیتس می‌خوانید، در فصل فناوری...