ماموریت غیرممکن

نگاهی به سکانس زیر آب در قسمت پنجم فیلم مأموریت غیرممکن
مهدی صنعت‌جو
هنر و سرگرمی
30 شهريور 1395
«غیرممکن را تجربه کنید»؛ این شعار تبلیغاتی قسمت پنجم فیلم مأموریت غیرممکن است. سازندگان این فیلم تلاش زیادی کرده‌اند که نتیجه کارشان، شایسته چنین شعاری باشد؛ پس تعجبی ندارد تام کروز، بازیگر نقش اتان...