لري پيج

۷ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان خالق گوگل
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
22/11/1395 - 10:05
امروزه کمتر کسی وجود دارد که از محصولات و خدمات گوگل استفاده نکرده باشد. عملکرد این شرکت به گونه‌ای است که حتی رقبای آن هم توجه زیادی به آن دارند و دائم مشغول رصد کردن آن هستند. گوگل که در ابتدا فقط...