كارآفرينان جوان

۱۰ ترفند ساده پرورش کودکان کارآفرین
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
27/07/1395 - 09:20
ایجاد تفکر کارآفرینی در کودکان ضرورتی غیرقابل انکار است. به گفته روانشناسان سال‌های اولیه زندگی بیشترین تاثیر را در زندگی فرد دارد. مطالعه گذشته کارآفرینان موفق نشان می‌دهد که آن‌ها در میان خانواده‌...
۱۰ ترفند برای غلبه بر مخالفت‌های خانواده در کسب‌وکار جدید
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
17/06/1395 - 11:13
سال‌های اولیه شروع یک کسب و کار می‌تواند سختی‌های زیادی برای فرد به دنبال داشته باشد، در این میان حمایت یا عدم حمایت خانواده نقش مهمی در شروع و ایجاد کسب و کار ایفا می‌کند. عدم حمایت از سوی خانواده...