فناوری جدید باتری

گوگل مخفیانه در حال ساخت باتری‌های آینده است
حسین آقاجانی
اخبار جهان
27/01/1394 - 03:14
حتما شنیده‌اید که گفته می‌شود باتری‌ها به اندازه دیگر زمینه‌های فناوری پیشرفت نکرده‌اند. حالا گزارش شده که تیمی کوچک از آزمایشگاه X شرکت گوگل مشغول کار روی ساخت باتری‌هایی بهتر هستند.