فناوران

پذیرش آثار «پنجمین دوره طرح‌های نوآورانه فناوری نانو» آغاز شد
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
08/08/1395 - 14:32
در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند تجاری‌سازی محصولات و دستاوردها، امکان نمایش محصولات، آغاز کسب‌و‌کار جدید و همچنین جذب سرمایه‌گذار، اولین فراخوان پنجمین دوره برنامه طرح‌های نوآورانه فناوری نانو آغاز...