غذای مغز

۶ روش واقعی آموزش مغز برای هوشمندتر شدن
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
18/08/1395 - 09:40
در جهان امروز، مغز بیشتر از نیروی عضلانی ارزش دارد و حتی ترفندهای قدیمی هم می‌توانند موثر باشند. ما در عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم و دستگاه‌های هوشمند و اتصال‌ها ما را احاطه کرده‌اند و هر کسی تلاش می‌...