عوارض واردات گوشی موبایل

عوارض واردات گوشی موبایل در سال 1400
اخبار ایران
07 اسفند 1399
در ادامه بررسی جزئیات لایجه بودجه 1400، در بخش درآمدی بند الحاقی 1 به تبصره 8، موارد جدیدی در رابطه با عوارض واردات گوشی‌های موبایل در مجلس به تصویب رسید.