عمل جراحی

از این پس نابیناها به طور کامل درمان می‌شوند!
حمید نیک‌روش
اخبار جهان
27 آذر 1395
به‌گفته CDC؛ تنها در سال 2010؛ 2.5 میلیون مراجعه به اتاق اورژانس یا مرگ در رابطه با آسیب ضربه‌ای مغز در ایالات متحده آمریکا به‌ثبت رسیده است. این نوع جراحت و ضربه می‌تواند آسیب شدیدی به بینایی فرد...