عمل جراحی

به‌گفته CDC؛ تنها در سال 2010؛ 2.5 میلیون مراجعه به اتاق اورژانس یا مرگ در رابطه با آسیب ضربه‌ای مغز در ایالات متحده آمریکا به‌ثبت رسیده است. این نوع جراحت و ضربه می‌تواند آسیب شدیدی به بینایی فرد وارد کند و حتی در مواردی منجر به نابینایی می‌شود. اما حالا دانشمندان کشف کرده‌اند که بینایی در افرادی که دچار آسیب ضربه‌ای مغز شده‌اند می‌تواند احیاء شود.
اشتراک در عمل جراحی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال