عفونت گوش

استفاده طولانی از هندزفوری باعث عفونت گوش می‌شود!
میثاق محمدی‌زاده
اخبار ایران
01 مهر 1395
به نظر می‌رسد حق با پدرها و مادرها است که دایم غز می‌زنند «این چیزها را از توی گوشت دربیار؛ پرده گوشت پاره می‌شه». البته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید هندزفری باعث پاره شدن پرده گوش نمی‌شود...