عدم به‌کارگیری مکانیزم تایید دو مرحله‌ای

هفت اشتباه فاحش امنیتی که هر روز مرتکب می‌شویم
حمیدرضا تائبی
امنیت
03/06/1397 - 12:45
اگر شرکت‌های امنیتی پیشرفته‌ترین مکانیزم‌های امنیتی را ارائه کنند و به همه کاربران اجازه دهند به شکل رایگان از آن‌ها استفاده کنند، بازهم این مصرف‌کنندگان نهایی هستند که باید اصول زیربنایی امنیت را...