عادتهای مخرب

۱۸ عادت مخرب که موفقیت شما را به تاخیر می‌اندازند!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
01/12/1395 - 10:40
عادت‌ها پایه و اساس زندگی‌ روزمره ما هستند. ما اعمال روزانه خود را می‌سازیم و در نهایت این عادت‌ها و روتین‌ها هستند که به ما شکل می‌دهند.