طرز رفتار میلیاردها

۸ رفتاری که میلیاردرها را از دیگر آدم‌ها متفاوت می‌سازند
22 ارديبهشت 1396
میلیاردرها همانند آدم‌های عادی هستند و از پوست و گوشت و استخوان تشکیل شده‌اند، اما نگاه‌شان به دنیا نگاه متفاوتی است. نگاه میلیاردها به دنیا با اکثر آدم‌های دیگر فرق می‌کند. شاید هم به همین خاطر است که آن‌ها میلیاردر شده‌اند. آنان عادت‌ها، رفتارها، اصول و خلقیات منحصربه‌فرد خودشان را دارند که نقش مهمی در کمک به آنان در کسب و دستیابی به ثروت دارند.
اشتراک در طرز رفتار میلیاردها
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال