صورت مرجع صدور گواهی‌نامه سازمانی

آشنایی با انواع مختلف مراجع صدور گواهی‌نامه سازمانی و مستقل در ویندوز سرور 2019
06 شهريور 1398
برای آن‌که زیرساخت کلید مجازی خود را پیاده‌سازی کنید، در اولین گام باید نقش خدمات صدور گواهی‌نامه اکتیودایرکتوری را روی ویندوز سرور نصب کرده و نوع آن را مشخص کنید.
اشتراک در صورت مرجع صدور گواهی‌نامه سازمانی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال