شورایعالی فضای مجازی

شبکه‌های اجتماعی خارجی باید مجوز بگیرند
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
10/12/1395 - 19:27
در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، مصوب شد که پیام‌رسان‌های خارجی یا همان شبکه‌های اجتماعی موبایل باید برای فعالیت مجوز دریافت کنند.
تصویب بخش‌های دیگری از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
17/08/1395 - 14:05
در جلسه‌ای که بعد‌ازظهر شنبه 15 آبان‌ماه با حضور دکتر روحانی برگزار شد، بندهای دیگری از اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات با اصلاحاتی به تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.‏ ...
شرایط فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی اعلام شد!
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
16/06/1395 - 10:47
امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی برنامه‌های مورد‌نظر شورای‌عالی فضای مجازی را برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی اعلام کرد. خوراکیان با تاکید بر حمایت از هر پیام‌رسان داخلی که ظرفیت فنی...