شهریه دانشگاه

دانشگاهی که شهریه بسیار گزافی دارد
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
22 اسفند 1396
در یادداشت شماره قبل به این موضوع اشاره کردم که بسیاری از نخبگان حوزه‌های فناوری و منجمله فناوری اطلاعات، علی‌رغم این که در کار خود از دانش و مهارت کافی و حتی بسیار بالا برخوردار هستند، اما در...