شرکت Renovo

خودران‌ها چهره شما را می‌خوانند
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
05 تير 1397
به تازگی یکی از خودران‌های شرکت اوبر با عابری تصادف کرد و او را کشت. بررسی‌های پلیس مشخص کرده که راننده اوبر چندثانیه نگاهش را از جاده برداشته و همین کافی بوده تا خودران به عابرپیاده برخورد کند. این...