شرکت مرسا

استخدام در شرکت مرسا (بهمن 95)
استخدام
30 بهمن 1395
شركت مرسا تحلیل‌گران دادگان از فعالین شناخته شده حوزه تجهیزات شبکه و مراکز داده نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام می‌کند. در ادامه از عناوین شغلی مورد نیاز این شرکت آگاه می‌شوید.