شبیه‌ساز مزرعه‌داری

تراکتور رانی حرفه‌ای در مزرعه
حسین آقاجانی
اخبار جهان
27/03/1394 - 14:12
Saitek کنترلرهای بازی عجیب و غریبی می‌سازد. آخرین محصول این شرکت یک بازساخت دقیق از پانل کنترل یک هواپیما یا تجهیزاتی دو دسته‌ای برای مبارزات فضایی نیست؛ این محصول یک داشبورد تراکتور است با پدال‌هایش!