شبکه WAN

تفاوت‌ شبکه‌ PAN و LAN و CAN و MAN و WAN
علی حسینی
فناوری شبکه
05/12/1398 - 12:10
شبکه‌های کامپیوتری از حیث وسعت به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: شبکه‌ شخصی (PAN)، شبکه‌ محلی (LAN)، شبکه‌ دانشگاهی (CAN)، شبکه‌ شهری (MAN)، و شبکه‌ گسترده (WAN...
SD-WAN چیست و چرا ممکن است به آن نیاز پیدا کنید؟
علی اشترخانی
فناوری شبکه
09/12/1396 - 11:35
SD-WAN (سرنام Software-Defined Wide Area Networking) رویکردی تحولی است که برای ساده‌سازی شبکه‌های شعب مختلف سازمان‌ها استفاده می‌شود و قادر است راندمان و خروجی بهینه‌ای را در حوزه‌ اپلیکیشن فراهم ‌...